Клавирни ансамбли

„Бис пицикато бревис” за струнен квинтет.1992г.

Клавирно дуо

Цикъл от 7 концертни пиеси за клавирно дуо1992г. в памет на Кунио Кодама. Има CD запис.

„Канон и токата „ за един роял на 8 ръце (4 пианисти)1998г.- специална награда в Токио

„Данца архаика” за два рояла на 24 ръце (6 + 6 пианисти на два рояла)Изпълнявана с голям успех в Германия, Египет, има запис на CD.

„Прелюд и фуга” Nr:1 за клавирно дуовтора награда в Токио 1997г.

„Прелюд и фуга” Nr:2 за две клавирни дуа1999г. Печели голямата награда на конкурса за композиция в Токио.

„Прелюд и фуга” Nr:3 (BACH) за клавирно дуо (1 роял на 4 ръце)

„Прелюд и фуга” Nr:4 (Хроматични) за клавирно дуо – 2 рояла на 4 ръце

„Прелюд и фуга” Nr:5 (Фригийски) за клавирно дуо (1 роял на 4 ръце)

„Прелюд и фуга” Nr:6 (Античен) за клавирно дуо (1 роял на 4 ръце)

„Прелюд и фуга” Nr:7 за два рояла на 4 ръце

„Рондо” за клавирно дуо на 4 ръце

„Щастливо ехо” и „ Античен танц” за клавирно трио (1 роял на 6 ръце)

Цикъл от 7 детски пиеси за клавирно дуо на 4 ръце

Детска симфониета „Български ладове и ритми” за клавирно дуо на 4 ръце

Сонатина за клавирно дуо (4 ръце)трета награда в Токио 1999г.

„Фантазия” за соло лява ръка и клавирно дуо ( 1 роял на 5 ръце)награда в Токио 1997г.

„Токата рустика” за 8 ръце ( 1 роял с 4 пианисти)

За пиано

„Азбука за най- малките пианисти”50 пиеси за пиано за деца

Цикъл от 7 виртуозни концертни пиеси за соло пиано

„Токата” за соло пиано

Други

Токата за две цигулки соли”2007г. - посветена на Ангел Станков и Йосиф Радионов

„Токата-каприз” за соло цигулка

Два романса за цигулка и пиано

Хорови песни

„Детско календарче”12 месеца в песни за детски хор и пиано

„Пролетна симфониета”в четири части за детски хор и пиано

„Училище любимо”12 детски песни за хор и пиано

„Панорама на СБК”35 песни за детски хор и пиано

„С бате Николай на разходка в зоопарка”20 песни за животните за детски хор и пиано

„Знаме на мира”оратория за детски хор, камбани и оркестър

„Азбуката пее” за детски хор и пиано2003г.

„Камбаните пеят”детска сюита за соло камбани

Вокални

„Сезоните на моята душа”текст Ева Крист. 12 песни за соло сопран и пиано на немски език ( 1999г.) Нотно издание и CD

Цикъл от 4 песни на немски из „Сезоните на моята душа” по текст на Ева крист за соло тенор и клавирно дуопремиера в Токио на 24.11.2000г. в зала „Метропол.

Цикъл от 7 песни „ Откровения” за бас и пиано по Георги Константинов

Цикъл от 11 песни „Мигът на любовта” за бас и пиано по Георги Константинов

Цикъл от 7 песни „Закъснял отговор” за соло бас и пиано по Г. Константинов

Цикъл от 3 песни „Ретро любов” за бас и пиано по Георги Константинов

Цикъл от 9 песни „ Забравена любов” за бас и пиано по Г. Константинов

Цикъл „Три миниатюри” за бас и пиано по Г. Константинов

...и много други – общо над 400 песни.