Проф. Александър Йосифов е изтъкнат български композитор, диригент и музикален педагог.

Автор на голямо по мащаби и стилово разнообразие творчество - повече от 1 500 опуса във всички музикални жанрове. С особена популярност се ползват неговите 28 опери и балети със 100 премиери и над 2 000 спектакли в България и чужбина.