Хорово оркестрови

„Големият бял път” 1970г., солисти, хор и симфоничен оркестър

„Завръщане при началото”1975г., оратория за солисти, хор и симфоничен оркестър

„Към ХХI век”1998г., оратория за рецитатор, солисти, хор, 2 клавирни дуа, струнни и ударни

Симфонии

Симфония Nr. 1 за голям симфоничен оркестърнаграда на конкурса за композиция в Триест, Италия, 1968г., времетраене 45 мин

Симфония Nr. 2 за малък симфоничен оркестър1970г. времетраене 25 мин.

Симфония Nr. 3 за соло бас и голям симфоничен оркестър1973г., текст Павел Матев

Симфония Nr 4 за голям симфоничен оркестър1976г., времетраене 45 мин

Симфония Nr. 5 „Прабългари”, за голям симфоничен оркестър1978г., времетраене 50 мин

Симфония Nr. 6, „Полифоника” 1986г., времетраене 40 мин

Вариации „Планино, Пирин, Планино” за голям симфоничен орк.25мин. Получава I –ва награда на конкурс за композиция в 7/8 през 2007г.

„Фолклорна симфония” за дамски народен хор и голям симфоничен оркестър25мин. Премиера в Германия през 2002г.

Симфонична поема „Героям Сталинграда”1983г. за голям симфоничен оркестър. Премиера и озвучаване на паметника – костница на Мамаев курган)

Токата за голям симфоничен оркестър1998г. – 7 мин.

Симфонична поема „Неграда” (за смесен хор и оркестър ) по мотиви на Пайва Нетто и бразилска негърска песен20 мин, Записана в Бразилия.

Симфонична поема „Гергъовден” за голям симфоничен оркестър и соло народни инструментитракийска петорка

Увертюри

Революцията1996г.

Младежка увертюра1978г.

Децата на планетата за голям симфоничен оркестър, 1981г. – 15 мин. Изпълнена е през 1984г. на запис в Париж на откриването на асамблеята на ЮНЕСКО.

„ Незабравимата 1917”10 мин.

Рапсодия за оркестър и соло пиано15мин.

Увертюра за голям симфоничен оркестър2003г. - 15мин.

Концерт за оркестър

Концерт за оркестър Nr:11969г. – 30мин.

Концерт за оркестър Nr:21972г. – 35мин.

Концерти за пиано и голям симфоничен оркестър

Концерт за пиано и орк. Nr:135мин. С награда на конкурс за композиция в Италия 1973

Концерт за пиано и орк. Nr:230 мин.

Концерт за пиано и орк. Nr:340мин. Издаден на CD в Бразилия

Концерт за пиано и орк. Nr:440мин.

Концерт за пиано и орк. Nr:545 мин.

Концерти за цигулка и голям симфоничен оркестър

Концерт за цигулка и орк. Nr: 135мин.

Концерт за цигулка и орк. Nr: 240 мин.

„Фантазия концертанте„ за цигулка и орк.25мин.

Концерт за цигулка, виола и орк.40 мин

Симфония концертанте на виолончело и орк.45мин.

Концерти за две пиана и голям симфоничен оркестър

Симфония – концертанте Nr : 1 за 2 клавирни дуа и орк.45мин.

Симфония – концертанте Nr: 2 за 2 клавирни дуа и орк.40мин

Симфония – концертанте за две клавирни дуа и оркестър от 10 рояла (клавирни дуа на 4 ръце) - общо 24 души на 48 ръце45мин. Изпълнена в Токио , Япония за първи път в света през 2000 година в зала „Метропол”

Концерт за ударни инструменти и голям симфоничен орк.35мин

За струнен оркестър

Симфония Полифоника за струнен оркестър40мин. Изпълнена и записана в Канада.

Концерт за цигулка, виолончело и струнен оркестър35мин.

Концерт за флейта и струнен оркестър25 мин.

Концерт за кавал и струнен оркестър30мин.

Концерт за обой и струнен оркестър25мин.

Концерт за клавирно дуо (пиано на 4 ръце) и струнен оркестър

Симфония концертанте за клавирно дуо (на 4 ръце) и струнен оркестър35мин.

Концертино Nr 1 за клавирно дуо (на 4 ръце) и струнен орк. 30мин.

Концертино Nr 2 за клавирно дуо ( два рояла на 4 ръце ) и струнен орк.35мин.

Концертино Nr 3 за клавирно дуо ( два рояла на 4 ръце) и струнен орк. 40мин.

Концертино за клавирно дуо ( на 4 ръце) , 7 ударни инструмента и струнен орк. 35 мин.

Концертино за струнен оркестър в три части 1980г. – 20мин.

Прелюд и фуга Nr:1 за струнен орк.10мин.

Прелюд и фуга Nr:2 за струнен оркестър

Прелюд и фуга Nr:3 / BACH / за струнен оркестър20мин.

Прелюд и фуга Nr:4 за струнен оркестър20мин.

Прелюд и фуга Nr:5 (Фригийски) за струнен орк.25мин.

Прелюд и фуга Nr:6 (Антични) за струнен орк.20 мин.

Прелюд и фуга Nr:7 за струнен оркестър30мин.

Детска симфония „Ладовете”части: I-ва част „Дорийски”, II-ра част „Фригийски”, III-та част „Лидийски”, IV-та част „Миксолидийски” - 20 мин. Премиера в Прага, Чехия 1987г.

Цикъл от 12 детски пиеси за камерен симфоничен оркестър „Детски свят”45мин.

Вариации за камерен симфоничен оркестър „Тръгнала Румяна”15мин.